Een betrouwbare partner
           voor uw verzekeringen

Belangenconflict Vechtdal & IJsselland

Vanwege de intensieve samenwerking met Dommerholt & Ten Brinke B.V. zou mogelijk een belangenconflict kunnen ontstaan waarbij het voor beide partijen moeilijk wordt een objectieve beoordeling te maken over bepaalde zaken.

Primair zal het bemiddelingsbedrijf namelijk opkomen voor de belangen van de klant en het volmachtbedrijf voor de belangen van de verzekeraar. Hoewel juridisch sprake is van twee verschillende bedrijven is door onze samenwerking geen sprake van een volledige functiescheiding.
Dit kan leiden tot een conflicterende situatie in de functie van bemiddelaar en gevolmachtigd agent.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

  • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmacht beleid;
  • indien vastgelegde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • indien bij schade een discussie ontstaat (bijvoorbeeld de schuldvraag of de uitkering en/of wel of niet verzekerd zijn) en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars of volmachtgevers.

Voor klachten over onze dienstverlening, dient u zich in eerste instantie te melden bij Dommerholt & Ten Brinke B.V..
Wij proberen dan naar een oplossing te zoeken. Lukt dat niet dan hebben wij een eigen procedure beschreven. Lees meer over die procedure.

Eenvoudig contact opnemen

Bel naar 0523 - 272 077

Stuur een mail

Kom vrijblijvend langs op ons kantoor

Ik wil graag teruggebeld worden

Naam: *
Telefoonnummer: *
Voorkeurstijdstip: *